ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

ثبت شرکت,amirisabt.com

 

اخبار اخیر

ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود ؟

این شرکتها همانطور که از اسمشان مشخص است،مسئولیت افراد به اندازه سرمایه ای است که درشرکت می آورند نه بیش از آن. یعنی شرکتی که ثبت کرده اید،به اندازه ی سرمایه ثبتی که در روزنامه رسمی قید گردیده است.مسئول جوابگویی هستید.
بعنوان مثال اگر آورده شما ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است، وشرکت ورشکسته گردد،و ۳ میلیارد بدهی بیاورد ،وشرکت پولی برای پرداخت بابت بدهی نداشته باشد. مدیران شرکت فقط به اندازه همان ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال که سرمایه شرکت است فقط جوابگوی طلبکاران هستند
و بیش از این مبلغ نمیتوانند درخواست کنند.چرا؟ چون اسم شرکت شما شرکت با مسئولیت محدود است . و شرکت با مسئولیت محدود دارای یک حد مجاز است واین حدمجاز را سرمایه شرکت تعیین مینماید.

 

نوشتن دیدگاه

از این که برای مطلبی از ثبت امیری نظری دارید و آن را ارسال می کنید,خوشحالیم.نظر شما پس از تایید منتشر می شود.و اگر سوالی در نظرات طرح کنید پاسخ شما سریع درج می شود.ارسال نظر بدون نیاز به ایمیل است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید